• Provádíme inserci nové generace nitroděložních tělísek GyneFix,
  i pro pacientky registrované u jiného gynekologa,
  cena tělíska včetně inserce  3.500,- Kč
 • Nabízíme odběry krve ke screeningu v I. trimestru gravidity
  ke stanovení genetického rizika nejběžnějších  chromozomálních aneuploidií
  / není hrazeno ze zdravotního pojištění/.
 • Nabízíme možnost vyšetření Vašeho plodu 3D ultrazvukem  a pořízení fotodokumentace,
  o podrobnostech se informujte v ordinaci.